Jakie są kroki w Pilot na projekt badawczy ?
Przeprowadzenie badania pilotażowego projektu pomaga zapewnić, żekoncepcja działa jak przewidywał . Aby stworzyć hipotezę , kierownicy projektów opisać to, co myślą, że nastąpi . Inscenizacja pilot zazwyczaj obejmuje utworzenie testu , z datami rozpoczęcia i zakończenia . Wysiłek ten obejmuje także dokumentowanie kryteria sukcesu , wykonując test i przekazywania wyników . Wszczęcie

Planowanie rozpoczyna się zwykle przez przygotowanie budżetu , który identyfikuje , ile to będzie kosztować do prowadzenia pilota . Menedżer twierdzi propozycję kierownictwo firmy do rozpatrzenia. Z zatwierdzonego finansowania , kierownicy projektów mogą uzyskać środki , w tym personelu i technologii , w celu przeprowadzenia projektu pilotażowego .
Wykonanie

Menedżerowie wykonać pilotów projektu badawczego do testowania koncepcji . Zbierają informacje zwrotne od testerów do oceny powodzenia wysiłku . Jeśli pilot się powiedzie,kierownik sprawia planuje kontynuować projekt. Jeśli pilot nie , zazwyczaj zmienia metodologię . Imperium Wnioski

Komunikowanie wyników zazwyczaj obejmuje przygotowanie prezentacji lub raportu , ułatwienie spotkania ze sponsorami i zainteresowane strony , i omawiając dane zebrane w trakcie pilotażowego projektu badawczego . W tym momencie , sponsorzy i zainteresowane strony dostarczały zgodę na uruchomienie strategii projektu na szerszą skalę lub zawarcia badań . Imperium

Dom i Ogród © pl.989214.com