Gaz propan Odzież włosów Konwersja
Wiele agd gaz ziemny jako źródło energii , ponieważ jestpowszechnie dostępny rodzaj paliwa . Jednak od czasu do czasu przenieść się do domów obszarach kraju , gdzie gaz ziemny nie jest dostępny . W odległych obszarach , paliwo propan może byćjedyną realną alternatywą dla władzy. Podkładki suszarki do ubrań i innych urządzeń można dostosować do propanem , stosując zestawy konwersji. Korzystanie propanu do Appiances

ciekłym propanem , lub LP, jestgaz płynny , który występuje w obu odwiertach naftowych i gazowych . Nie występuje naturalnie , ale musi być rafinowane z innych materiałów ropopochodnych . Następnie jest on przechowywany jako ciecz pod ciśnieniem , i staje się gazu , gdy jest używany do urządzeń paliwowych .
O gaz do konwersji Katowice Katowice propan

Konwersja urządzenia gazowe na propan zazwyczaj wymaga wymiany dysz gazowych , palników i regulatorów urządzenia na działalność z nowego źródła paliwa , według strony internetowej Propane101 . Gaz ziemny wykorzystuje znacznie niższe ciśnienie niż propanu , więckonwersja musi pomieścić tę różnicę w stosunkach ciśnienia. Poprawna konwersja eliminuje problemy bezpieczeństwa z awarii urządzenia między dwoma stóp ciśnienia. Próbować jedynie konwersję jeśli instrukcje producenta wskazują , że może być bezpiecznie zrobione przez Ciebie lub certyfikowanego technika. Imperium gaz LP zestawy do konwersji

Gaz ziemny otwory wtyki są znacznie większe niż w rodzaju propanu , to różnica ta powinna zostać zmniejszona o przezbrojeniu . Często producenci oferują swoje własne zestawy konwersji gazu ziemnego na zmiany propanu. Jeżeli marka nie oferuje jeden , jednak do-it -majsterkowiczów można jeszcze znaleźć zestawy do konwersji dokonanych przez innych producentów . Zestawy te oferują do dostosowania części, które mogą być wykorzystywane na wielu modelach urządzeń gazowych dla prawidłowego konwersji na gaz płynny . Gazu LP zestawy konwersji dostępne są w większości dużych sklepów w domu poprawy , a może również być dostępny w sklepach sprzętu gospodarstwa domowego .
Zbiory technik konwersji

Przed rozpoczęciem operacji konwersji , aby Pamiętaj, aby odłączyć suszarkę i wyłączyć gaz do jednostki . Konwersja gazu z suszarki do ubrań LP ogólnie moc polega na zastąpieniu otwór palnika , a także ujście regulator gazu. Ta operacja często używa mosiężna z bloku - otwarty pin , według DavesRepair.com i dostosowuje urządzenie do stosowania z propanem . Następnie należy wymienić wtyczkę pomiaru światła otworu , który reguluje ilość gazu, który wchodzi do komory spalania . Sprawdzić szczelność przy zastosowaniu niewielkiej ilości płynu do zmywania w wodzie , czy pojawiają się pęcherzyki . Dokręcić okucia aż pęcherzyki są widoczne . Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie konwersje do LP są oznaczone tak , że osoby pracujące na urządzeniach w przyszłości są świadomi konwersji został wykonany . Imperium

Dom i Ogród © pl.989214.com