Jak uruchomić olejowy Burner
stosowanie palników olejowych mają być przyjazne dla użytkownika . Chociaż urządzenia te są duże i potężne źródła ciepła , ich mechanizm ogrzewania jest stosunkowo proste . Olej jest dostarczany za pośrednictwem przewodów olejowych i dostarczane do palnika jako źródła paliwa. Uruchomieniem palnika po raz pierwszy może wydawać się zastraszenia zadanie , ale jeśliurządzenie jest dźwięk , sprawdzane i sprawne musisz rzeczy rozgrzane w krótkim czasie. Instrukcja
1

Ustaw termostat na najniższym stopniu .
2

Wyłącz że karmi palnik. Jeżelipalnik ma główny wyłącznik serwisowy znajdujący się na jego froncie, można zamknąć off zasilania tam. Jeśli nie , należy wyłączyć wyłącznik lub bezpiecznik , który kontrolujepalnik olejowy .
3

Obróć zawór odcinający olej na"on" pozycji . W większości modeli ,zawór odcinający olej znajduje się na rurze doprowadzającej olej bezpośrednio przyległym do zbiornika oleju .
4

Włącz zasilanie palnika ponownie.
5

Set termostat na żądaną temperaturę . Imperium

Dom i Ogród © pl.989214.com